Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

האגודה הארצית

אגודה ארצית של הקהילות היהודיות

של שלזויג-הולשטיין

תאגיד ציבורי

 

האגודה הארצית של הקהילות היהודיות של שלזויג-הולשטיין הוקמה בשנת 2002 ובזאת היא האגודה החדשה הראשונה שהוקמה בשלזויג-הולשטיין לאחר השואה במלחמת העולם השנייה. האגודה הארצית חברה גם באיגוד העולמי ליהדות מתקדמת וגם במועצה היהודית המרכזית בגרמניה. בינואר 2005 נחתם חוזה מדינתי עם ממשלת שלזויג-הולשטיין, אשר מבטיח את קיום ואספקת הבטחון הכלכלי של הקהילות היהודיות בארץ זו.ש
הקהילות היהודיות המשתייכות לאגודה הארצית הן

 
הקהילה היהודית ארנסבורג-שטורמרן

הקהילה היהודית בד-זגברג

הקהילה היהודית אלמסהורן

הקהילה היהודית קיל

הקהילה היהודית הליברלית ליבק

הקהילה היהודית פינברג


כל שש הקהילות עומדות תחת ידי בית הדין של

 

ועידת הרבנים הכללית בגרמניה

 

הן מפוקחות על ידי רבנים, תלמידים לרבנות ושלושה חזנים
האגודה הארצית מיצגת את הקהילות היהודיות הבל עניניהן כנגד גופי ציבור ממשלתיים ועירוניים וכן גופי ציבור יהודיים. בתום האגודה מהווה כל קהילה אוטונום בפני עצמה.ש

 

רוב משקל העבודה באגודה הארצית נעשה בהתנדבות. האגודה הארצית תומכת בעבודה הקהילות החברות לא רק בצורה כלכלית-כספית, אלא גם למשל ע''י הוצאה לאור של עתון משותף שלושה פעמים בשנה הנקרא

שלזויג-הולשטיין היהודית.ש

 

גמישות, פתיחות, תמיכה הדדית הקהילות והאגוגה הארצית הן היסודות לעבודתינו.ש

 


מידע נוסף עומד לרשותכם ב-אנגלית\גרמנית\רוסית או באימייל ...ש


כתובת המשרד:ש
Landesverband der Jüdischen Gemeinden
von Schleswig-Holstein - K.d.ö.R.-
Jean-Labowsky-Weg 1
23795 Bad Segeberg
E-Mail: info@lvjgsh.de